Sentiero attrezzato
Osvaldo Orsi

Trawers u podnuża ścian Brenty

Cel:

Trudność uśredniona:

Trudność wg Tkaczyka:

Nr trasy w przew. Tkaczyka:

Nr mapy :

Atrakcyjność:

Atrakcyjność trasy

Data naszego przejścia:

Perć Orsi Pokaż mapkę szlaków Brenty to nietrudny szlak (nr 303) trawersujący od wschodu główną grań Brenty na odcinku pomiędzy Bocca di Brenta, a Bocca di Tuckett. Wiedzie on dużo poniżej wspomnianej grani, a zarazem dość wysoko ponad dolinami. Zasadniczo trasa ma charakter zwykłego, górskiego szlaku turystycznego, który w kilku eksponowanych miejscach (wąskie półki skalne) ubezpieczono stalową poręczówką. Trasa jest bardzo piękna widokowo – szczególne wrażenie robią widziane z niej turnia Campanile Basso oraz potężna ściana Cima Brenta.

  1. Tu jesteś:   Opisy ferrat
  2. Dolomiti di Brenta
  3. Sentiero attrezzato Osvaldo Orsi