Ubezpieczenie

Sentiero Campanili del Latemar
Na szlaku sentiero Campanili del Latemar w grupie Latemar, obszar górski Dolomiti di Fiemme

Do tego aby poznać via ferraty i spędzić ciekawie czas, ubezpieczenie nie jest konieczne – to wie każdy. Jednak jego wykupienie pozwala na bardziej bezstresowe podejmowanie wyzwań, jakie mogą czekać podczas górskich wędrówek.

Posiadanie ubezpieczenia może przydać się nie tylko w czasie wypadku, ale również w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie można samodzielnie zejść na dół i trzeba wzywać pomoc. Może to przytrafić się np. podczas nagłego załamania pogody, gdy ze względu na warunki atmosferyczne, nie da się bezpiecznie opuścić miejsca, w którym się przebywa. W takiej sytuacji posiadając wykupione ubezpieczenie, łatwiej jest podjąć decyzję o wezwaniu pomocy, co pozwoli uniknąć być może nadmiernego ryzyka przy próbie samodzielnego wydostawania się z trudnego położenia.

Niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe z tych, jakie istnieją na naszym rynku, posiada w swej ofercie odpowiednie ubezpieczenie dla turysty wędrującego czy wspinającego się w górach. Jego cena zależeć będzie od czasu pobytu za granicą oraz od ryzyka podejmowanej działalności górskiej. Warto wiedzieć, że turystyka po via ferratach jest klasyfikowana tak, jak wspinaczka górska. Wymaga to posiadania specjalnej, znacznie droższej polisy (nawet 300 % normalnej składki). Chcąc uzyskać najkorzystniejsze, kompletne ubezpieczenie za stosunkowo niewielkie pieniądze, polecamy zainteresowanie się ofertami skierowanymi specjalnie do osób spędzających aktywnie czas w górach. Z tych, które znamy, to karta EURO 26 z polisą SPORT oraz członkostwo w zagranicznym klubie wysokogórskim takim jak austriacki czy niemiecki Alpenverein.

Na co zwrócić uwagę przy kupowaniu ubezpieczenia

Przy kupowaniu ubezpieczenia, szczególnie warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • Czy obejmuje ono zwrot kosztów akcji ratunkowej oraz poszukiwań w górach?
  Przykładowo nawet niegroźne skręcenie nogi, ale w trudnym, skalistym terenie pociąga za sobą konieczność użycia śmigłowca.
 • Czy uwzględnia ono osoby uprawiające sporty wysokiego ryzyka?
  Inaczej mówiąc czy obejmuje ono zwrot kosztów leczenia oraz odszkodowanie dotyczące następstw nieszczęśliwych wypadków odniesionych w czasie uprawiania turystyki górskiej lub wspinaczki. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe klasyfikują zaawansowaną turystykę górską jako sport niebezpieczny i wtedy, aby otrzymać pokrycie poniesionych w razie wypadku kosztów, trzeba posiadać kosztowne ubezpieczenie obejmujące uprawianie wspinaczki górskiej. Warto dokładnie wypytać agenta ubezpieczeniowego o te sprawy przed wykupieniem polisy, bo później może okazać się, że to Ty będziesz musiał płacić za leczenie kontuzji, która przytrafiła się na ścieżce turystycznej w górach. Koniecznie należy dowiedzieć się zatem o dokładną definicję turystyki według danego ubezpieczyciela.
 • Czy rachunki za pomoc reguluje od razu towarzystwo ubezpieczeniowe?
  Najlepiej jeśli wszelkie służby ratunkowe od razu załatwiają formalności z ubezpieczycielem przy minimum zaangażowania ze strony poszkodowanego (tak jest w przypadku członkostwa w austriackim czy niemieckim Alpenverein). W przeciwnym razie trzeba samemu ponosić koszty, a później, najczęściej kłopotliwe i czasochłonnie, dochodzić ich zwrotu.
UWAGA :
Warto pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe nie zwracają pieniędzy, jeśli wypadkowi towarzyszyły okoliczności złamania obowiązujących przepisów prawnych. Tak więc, jeśli będąc na terenie Parku Narodowego, w którym np. zabronione jest poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami, zlekceważy się ten przepis, to jeśli coś się stanie, trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów związanych z wypadkiem.

Karta EKUZ

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Karta ta, w razie wypadku lub choroby, gwarantuje dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie dotyczą obywateli kraju, w którym aktualnie się znajdujemy. Karta jest bezpłatna i warto ją posiadać podczas pobytu za granicą.

W celu otrzymania karty konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku o jej wydanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ. Wniosek o wydanie karty można otrzymać w oddziale lub delegaturze NFZ, albo pobrać ze strony internetowej funduszu www.nfz.gov.pl. Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim oddziale NFZ osobiście, za pośrednictwem innej osoby, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną jako załącznik na adres mailowy właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy pamiętać, że wniosek musi zostać podpisany. Wydanie karty jest bezpłatne i następuje w dniu złożenia wniosku osobiście w oddziale wojewódzkim NFZ. W okresie wakacji mogą pojawić się kolejki, warto więc postarać się o właściwy dokument wcześniej.

Karta EKUZ wydawana w związku z wyjazdem turystycznym ważna jest 18 miesięcy. Należy pamiętać, że karta uprawnia do korzystania tylko z opieki medycznej w tych szpitalach i przychodniach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. W prywatnych przychodniach i szpitalach posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia. W wielu miejscowościach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują EKUZ.

UWAGA :
Warto wiedzieć, że posiadając wykupioną polisę czy będąc członkiem Alpenverein, w sytuacji gdy poniesiemy koszty za leczenie, które należy się nam bezpłatnie z tytułu ubezpieczenia w NFZ, to w takiej sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie zwrócą nam pieniędzy.

Jako potwierdzenie powyższego polecamy zapoznanie się z dyskusją, jaka odbyła się na forum wspinanie.pl, rozpoczętą przez osobę, której ubezpieczyciel powiązany z austriackim Alpenverein (firma UNIQA) nie wypłacił pieniędzy za leczenie szpitalne powołując się na klauzulę z warunków ubezpieczenia:

To ubezpieczenie ma charakter pomocniczy. Oznacza to, że zwrot kosztów z tytułu ubezpieczenia nastąpi tylko wtedy i w takiej mierze, w jakiej żaden inny ubezpieczyciel (państwowy, społeczny, prywatny) nie zapewnia lub już nie zapewnił zwrotu kosztów.

Karta EURO 26

Karta EURO 26

Studenci i osoby uczące się oraz osoby, które ukończyły już szkołę lub studia, do 30 roku życia, mogą skorzystać z ubezpieczenia oferowanego do karty EURO 26 z opcją polisy SPORT, która uwzględnia wszelką działalność związaną ze sportami wysokiego ryzyka, a więc także wspinaczkę. Polisa obejmuje całoroczne ubezpieczenie od NNW oraz KL oraz zapewnia pokrycie kosztów poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej (przy użyciu specjalistycznych środków transportu jak m. in.: sanie, helikopter, tobogan, motorówka) na całym świecie (oprócz USA i Kanady). Okres ważności karty – 365 dni od daty wystawienia. Koszt karty EURO 26 z polisą SPORT wynosi 240 zł (cena na 2024 r.).

Tu można znaleźć więcej informacji dotyczących kart EURO 26

Członkostwo w Alpenverein

Świetnym rozwiązaniem problemu ubezpieczenia się na wysokim poziomie, przy umiarkowanych kosztach, jest członkostwo w zagranicznym klubie wysokogórskim takim jak austriacki czy niemiecki Alpenverein. Oferta kierowana do członków tych klubów stworzona została specjalnie z myślą o turystach, wspinaczach i innych osobach, które spędzają czas w górach. Prestiż wyżej wymienionych klubów i wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu osób do nich przynależących sprawia, że możemy być pewni właściwej obsługi ubezpieczeniowej. Z naszego rozeznania wynika, że pakiet ubezpieczeniowy oferowany w ramach przynależności do klubów alpejskich jest znacznie korzystniejszy od oferty polskich towarzystw (porównując produkty o tej samej cenie). Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla członków Alpenverein Austria.

Dodatkowo przynależność do związku alpejskiego daje możliwość uzyskania zniżek w ponad 3000 schronisk od Olimpu po Pireneje – np. we włoskich schroniskach CAI ulga wynosi 20 % (do 2023 r. ulga wynosiła 50%), dzięki czemu koszt noclegu to wydatek 24÷31,20 € (cena na 2024 r.). Członkowie klubów mają też zniżki na przejazdy niektórymi kolejkami linowymi, austriackimi pociągami (OEBB) i inne. Dodatkowym plusem jest to, że przy akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca lub korzystania z zespołu ratowników, wystarczy że członek Alpenverein okaże ważną legitymację przynależności do klubu, a dalsze formalności załatwiane są pomiędzy służbami ratowniczymi, a firmą ubezpieczeniową. Więcej informacji o korzyściach wynikających z przynależności do związków alpejskich oraz jak dopełnić formalności aby przystąpić do klubu, można przeczytać na ich stronach internetowych.

Do austriackiego lub niemieckiego klubu alpejskiego można zapisać się przez internet, co więcej, w obu istnieją sekcje polskie, umożliwiające kontakt i obsługę w języku polskim.

Przystąpienie do Alpenverein Polska

Alpenverein Polska jest oddziałem Alpenverein Austria założonym w 2002 roku i ma siedzibę w Wiedniu. Zaletą tego oddziału jest obsługa i możliwość uzyskania informacji czy wyjaśnień w języku polskim. Wszelkie formalności odbywają się przez internet, zaś opłaty członkowskiej można dokonać także w złotówkach, co bardzo upraszcza całą operację przystąpienia do Alpenverein.

Legitymacja członkowska Alpenverein na rok 2023

Legitymację członkowską uzyskuje się najczęściej w przeciągu 10 dni od momentu przesłania wypełnionego formularza (przejdź do strony z formularzem). Wraz z legitymacją otrzymuje się pismo z prośbą o przesłanie odpowiedniej kwoty na podane tam konto. Pismo otrzymują wszyscy, bez względu na to czy pieniądze już wpłacili czy nie. Ci, którzy otrzymali kartę członkowską przed wpłaceniem pieniędzy muszą pamiętać, że ubezpieczenie będzie aktywne dopiero po opłaceniu składki. Więcej informacji znaleźć można na stronie klubu (www.alpenverein.pl).

Koszt przystąpienia do Alpenverein Polska w ramach sekcji Alpenverein Austria z siedzibą w Wiedniu (członkostwo na rok 2024) wynosi:

 • dla dorosłych – lub
 • dla osób od 19 do 27 roku życia – lub

Przystąpienie do sekcji Katowice w Deutscher Alpenverein

Deutscher Alpenverein Sektion Kattowitz

Sekcja Katowicka DAV po 70 latach nieobecności, 10 maja 2015 roku oficjalnie powróciła do swojego rodzimego miasta. Jednocześnie, w ramach tej sekcji rozpoczęła działalność Grupa Górnośląska „Oberschlesien”. W ramach przynależności do sekcji uzyskuje się całoroczne ubezpieczenie górskie przysługujące każdemu członkowi DAV. Do sekcji można zapisać się przez internet poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej w dziale Ubezpieczenie na stronie www sekcji.

Więcej informacji o ubezpieczeniu znaleźć można na stronie Sekcji Katowickiej DAV (www.dav-kattowitz.eu).

Koszt przystąpienia do Sekcji Katowickiej DAV (członkostwo na rok 2024) wynosi:

 • przystąpienie do sekcji (jeżeli ubezpieczenie kupujemy pierwszy raz) – 10 €
 • osoba dorosła – 62 €
 • partner – 37 €