Zestawienie tras ubezpieczonych i via ferrat Dolomitów, Brenty i okolic jez. Garda

 
Obszar

Grupa

Lokalizacja

Miejscowość

Cel
Max
wys.
Rodz
trasy

Nazwa szlaku lub ferraty
Trudn
technicz
Trudn
ogóln

Atr

Fun

Eksp

Pocz
Nr mapy
Tabacco
Pomysł zestawienia i forma tabeli "Zestawienie ferrat" jest własnością autorów serwisu umieszczonego pod adresem https://dolomity.j.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 29 sierpnia 2023 r.

TRWA SORTOWANIE
BRAK TRAS DO WYŚWIETLENIA PRZY PONIŻSZYM WYBORZE OPCJI
ZAMKNIJ X